Μακρόνησος : Α ΕΤΟ - ΕΣΑΙ, 1949-1950 - 1η έκδοση. - Place of publication not identified: Publisher not identified, 1964.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Political prisoners
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
 3. 1η έκδοση
  1. Place of publication not identified
  1. Publisher not identified
 4. 1964