Μακρόνησος : Α ΕΤΟ - ΕΣΑΙ, 1949-1950 - 2η έκδοση. - Athens: Σκυτάλη, [1975-1979].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Political prisoners
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
 3. 2η έκδοση
  1. Athens
  1. Σκυτάλη
 4. [1975-1979]