Σε άνιση μάχη ... - Thessaloniki: Publisher not identified, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  2. Involvement in the Civil War with Left Political forces
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
  1. Thessaloniki
  1. Publisher not identified
 3. 2012