Φυλακές Αβέρωφ

 1. Οργανισμός
 2. 1892
 3. 1971
 4. Athens
 5. "Σωφρονιστικά" ιδρύματα Εθνικοφροσύνης - Φυλακές
 6. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Κωτσάκη, Μαργαρίτα (1903-1993)
  2. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)
  3. Κύρκος, Μιχάλης (1893-1967)
  4. Τάσου, Νίτσα
  1. Οι φυλακές Αβέρωφ ήταν σωφρονιστικό ίδρυμα που λειτούργησε στην Αθήνα από το 1892 έως το 1971. Η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε με δαπάνες του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, ο οποίος τις πρόσφερε στην βασίλισσα Όλγα, σύζυγο του Γεωργίου Α΄, επ’ αφορμής της συμπλήρωσης τριάντα ετών γάμου του βασιλικού ζεύγους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η βασίλισσα Όλγα μεταβίβασε την κυριότητα των φυλακών στο ελληνικό δημόσιο (1896).

   Οι φυλακές ήταν χτισμένες επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟ και προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τον εγκλεισμό ανηλίκων, όπως και έγινε αρχικά[1], αλλά λίγα χρόνια μετά την κατασκευή τους και συγκεκριμένα την περίοδο του εθνικού διχασμού μετατράπηκαν άτυπα σε φυλακές πολιτικών κρατουμένων, αντιπάλων του εκάστοτε καθεστώτος.

   Την ίδια χρήση είχαν και στα χρόνια της δικτατορίας του Ι. Μεταξά (19361941), όταν σε αυτές εγκλείσθηκαν και βασανίσθηκαν πολλοί κομμουνιστές αλλά και κατά τη διάρκεια της κατοχής, όταν φιλοξενούσαν κυρίως μελλοθάνατους πατριώτες, πριν αυτοί οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Με την Απελευθέρωση σε αυτές φυλακίσθηκαν δοσίλογοι και συνεργάτες των Γερμανών[2]. Στα χρόνια του Εμφυλίου στο χώρο αυτό μαρτύρησαν εκατοντάδες συλληφθέντες άνδρες και γυναίκες [3] του ΔΣΕ.

   Wikipedia
  1. 394979 ⟶ Φυλακές Αβέρωφ
  1. Q19604621 ⟶ Πατήστε εδώ
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA