Φυλακές Πάτρας

  1. Οργανισμός
  2. Πάτρα
  3. "Σωφρονιστικά" ιδρύματα Εθνικοφροσύνης - Φυλακές
  4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
    1. Κωτσάκη, Μαργαρίτα (1903-1993)
    2. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)