25000 νεκροί και τραυματίες του Γράμμου σου φωνάζουν από τα κρεβάτια του πόνου, σου φωνάζουν από τους τάφους : στρατιώτη εθνοφρουρίτη, για ποιόν πολεμάς; που πας; - "Ελεύθερη Ελλάδα": Τυπογραφείο της "Εξόρμησης", 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αριστερά προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
    1. "Ελεύθερη Ελλάδα"
    1. Τυπογραφείο της "Εξόρμησης"
  3. 1948
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ