25000 νεκροί και τραυματίες του Γράμμου σου φωνάζουν από τα κρεβάτια του πόνου, σου φωνάζουν από τους τάφους : στρατιώτη εθνοφρουρίτη, για ποιόν πολεμάς; που πας; - Ανατύπωση. - Place of publication not identified: Publisher not identified, 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αριστερά προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. Ανατύπωση
    1. Place of publication not identified
    1. Publisher not identified
  4. Οκτώβριος 1948
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ