Βιβλιοθήκη Εθνικής Διαφωτίσεως. Η Α.Μ. η Βασίλισσα Φρειδερίκη μητέρα λαού και στρατού

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βιβλιοθήκη Εθνικής Διαφωτίσεως
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. [1949]
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  1. W0232
  1. Προπαγανδιστικό φυλλάδιο για τη «φιλανθρωπική» δράση της Φρειδερίκης, από το 1938 που ήρθε στην Ελλάδα μέχρι και το 1948. Στο φυλλάδιο παρουσιάζεται η συμβολή της τότε βασίλισσας στους εράνους που διεξήγαγε η «Φανέλλα του Στρατιώτη» κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου καθώς και η συμβολή της στον «αντισυμμοριακόν» αγώνα μέσω του εράνου «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος».

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA