Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί

 1. Οργανισμός
 2. Μάιος 1948
 3. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. Κόκκαλης, Πέτρος Σ. (1896-1962)
  1. Η «Επιτροπή Βοήθεια στο Παιδί» (ΕΒΟΠ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 1948 από το ΚΚΕ με σκοπό να αναλάβει την ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών που είχε μεταφέρει ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) στις Ανατολικές χώρες. Πρόεδρος της ΕΒΟΠ ήταν ο γιατρός και πανεπιστημιακός Πέτρος Κόκκαλης. Η ΕΒΟΠ διαλύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950, αφού τα περισσότερα παιδιά είχαν πλέον ενηλικιωθεί.

   (Πηγές: Τασούλα Βερβενιώτη, «Παιδομάζωμα ή/και παιδοφύλαγμα» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, Δ’ τόμος, σελίδες 83-107)

 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA