Ομάς Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος για το Παιδομάζωμα. Παιδομάζωμα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ομάς Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος για το Παιδομάζωμα
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1950
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  2. "Παιδομάζωμα"
  1. W0237
   • Μέρος Α': Ο πόνος των Ελληνίδων μητέρων και το πανελλήνιον πένθος.
   • Μέρος Β' : Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το παιδομάζωμα.
   • Μέρος Γ' : Η άρνηση των απαγωγέων και η αποφασιστικότης των ελεύθερων λαών.
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA