Βογιατζής, Θανάσης Κ. "Όταν τους ιδώμεν όλους υπό το πέλμα μας... Όταν τους πατήσωμεν όλους τελειωτικώς, θα ησυχάσωμεν..." : 83η Περιοχή - Επιτροπή Ασφαλείας Μαγνησίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βογιατζής, Θανάσης Κ. (1958-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Μαγνησία (Νομός)
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Ασφάλεια Μαγνησίας
  1. W0239
  1. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται ντοκουμέντα από δίκες της περιόδου του εμφυλίου πολέμου και μετέπειτα, από τα αρχεία της Ασφάλειας Μαγνησίας, αλλά και προσωπικές μαρτυρίες αγωνιστών που ζουν μέχρι σήμερα, απ' την Μαγνησία.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA