Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Μαύρη βίβλος : το εκλογικό πραξικόπημα της 31 Μάρτη 1946

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. Μάιος 1946
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0245
  1. H “ Μαύρη βίβλος : το εκλογικό πραξικόπημα της 31 Μάρτη 1946” πρωτοεκδόθηκε τον Μάη του 1946 στην Αθήνα από τον Πολιτικό Συνασπισμό των Κομμάτων του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Στο έργο αυτό, με τη δημοσιοποίηση σχετικών ντοκουμέντων, το ΕΑΜ προσπάθησε να παρουσιάσει το πολιτικό κλίμα που κυριάρχησε στη χώρα την περίοδο των πρώτων μεταπολεμικών εκλογών, του Μάρτη του 1946, και να τεκμηριώσει τη θέση της του σχετικά με την εκλογική αποχή των δυνάμεων της Αριστεράς. Το έργο περιέχει τα κεφάλαια: Α. Η προϋπόθεση της ελευθερίας, της τάξεως και της ισοπολιτείας, Β. Οι εκλογικοί κατάλογοι, Γ. Οι Άγγλοι και ο ρόλος τους στις εκλογές, Δ. Οι σύμμαχοι παρατηρητές, Ε. Οι συνθήκες ψηφοφορίας, Στ. Η νοθεία της ψηφοφορίας, Ζ. Η έκθεση της συμμαχικής αποστολής των παρατηρητών, Η. Τα επακόλουθα του εκλογικού πραξικοπήματος.

   (Πηγή: Παύλος Πετρίδης (επιμ.), Στη δίνη του Εμφυλίου πολέμου : σπάνια ντοκουμέντα του ΕΑΜ, 1944-1947, Προσκήνιο, Αθήνα 1998, σελίδες 17-18)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) [Συγγραφέας]. Στη δίνη του Εμφυλίου πολέμου : σπάνια ντοκουμέντα του ΕΑΜ (1944-1947)