Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Λευκή βίβλος. Μάης 1944 - Μάρτης 1945. Παραβάσεις της Βάρκιζας, Φλεβάρης - Ιούνης 1945. "Δημοκρατικός" Νεοφασισμός, Ιούλης - Οκτώβρης, 1945

 1. Έργο (συλλογές έργων)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος (1964-)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 2016
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1949
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  2. Λευκή τρομοκρατία (1945-1946)
  3. Συμφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945)
  1. W0247
  1. Συλλογικό έργο που περιέχει τις 3 Λευκές βίβλους που κυκλοφόρησε το ΕΑΜ το 1945 και στις οποίες παρουσιάζονταν, μέσω ντοκουμέντων της εποχής,  οι θέσεις του ΕΑΜ σε σχέση με τα κυριότερα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο, όπως τα Δεκεμβριανά, η Συμφωνία της Βάρκιζας και η Λευκή Τρομοκρατία.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) [Συγγραφέας]. Λευκή βίβλος : Μάης 1944 - Γενάρης 1945
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) [Συγγραφέας]. Λευκή βίβλος : παραβάσεις της Βάρκιζας (Φλεβάρης - Ιούνης 1945)
  3. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) [Συγγραφέας]. Λευκή βίβλος : "Δημοκρατικός" Νεοφασισμός : Ιούλης - Οκτώβρης, 1945