Χατζηγεωργίου, Σταύρος [Γαλάνης]. Αντάρτικο στη Σάμο, 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χατζηγεωργίου, Σταύρος [Γαλάνης] (1904-1993)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1984
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. W0186
  1. Ο Σταύρος Χατζηγεωργίου στο έργο του «Αντάρτικο στη Σάμο, 1945-1949 : (κατάσταση μετά τη Βάρκιζα)» παρουσιάζει τις αναμνήσεις του σε σχέση με τον εμφύλιο πόλεμο στο νησί της Σάμου, στον οποίο συμμετείχε ως στέλεχος του ΚΚΕ και του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA