Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Γ΄ ΕΤΟ). Μακρόνησος Γ'. ΕΤ0 1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Γ΄ ΕΤΟ)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μακρόνησος
  1. Ημερολόγια
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0256
  1. Ημερολόγιο που κυκλοφόρησε το 1950 το Γ' Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Γ' ΕΤΟ) Μακρονήσου στα πλαίσια της προπαγάνδας της εθνικόφρονης παράταξης για την αναμόρφωση των οπαδών της Αριστεράς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου. Περιέχει φωτογραφίες από τις επισκέψεις πολιτικών  και από τις δραστηριότηες των οπλιτών του Τάγματος. 

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA