Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Ιστορικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής

  1. Οργανισμός
  2. Κομματικά όργανα ΚΚΕ
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κεντρική Επιτροπή
    1. 768649 ⟶ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ιστορικό τμήμα της Κ. Ε
    1. 150734416 (Corporate) ⟶ Kommunistiko Komma Helladas Historiko Tmēma
  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA