Πολιτική ιστορία της Πάτρας Τόμος 4, 1945-1955 - Πάτρα: Αχαϊκές εκδόσεις, 1990.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Λάζαρης, Βασίλης Κ. (1930-)
  1. Πάτρα
  1. Αχαϊκές εκδόσεις
 3. 1990