Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). ΒΧΙ Διεύθυνση

 1. Οργανισμός
 2. 03 Απρίλίου 1947
 3. Μακρόνησος
 4. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 5. Government Military Forces
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
  1. Μπαϊρακτάρης, Γεώργιος
  1. Η Διεύθυνση ΒΧΙ του Γενικού Επιτελείου Στρατού συστήθηκε τον Απρίλη του 1947 και είχε την ευθύνη της συγκέντρωσης των 3 διάσπαρτων ταγμάτων  από ύποπτους αριστερούς οπλίτες, που λειτουργούσαν από το 1946, και την εκπαίδευσή τους σε ειδικά στρατόπεδα. Τη διοίκηση της Διεύθυνσης ανέλαβε ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Γεώργιος Μπαϊρακτάρης. Ως τόπος λειτουργίας των στρατοπέδων επιλέχτηκε η Μακρόνησος.  

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA