Το φαινόμενο Μακρόνησος : ένα πρωτόγνωρο εγκληματικό πείραμα - Athens: Ελληνικά Γράμματα, 1998.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Political prisoners
  1. Αβδούλος, Σταύρος Αντ. (1917-2013)
  1. Athens
  1. Ελληνικά Γράμματα
 3. 1998