Αβδούλος, Σταύρος Αντ. Νίκος Ζαχαριάδης : μύθος και πραγματικότητα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αβδούλος, Σταύρος Αντ. (1917-2013)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Ζαχαριάδης, Νίκος (1903-1973)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0264
  1. Στο βιβλίο του αυτό, με το οποίο ολοκληρώνει τη μελέτη του γι' αυτό το μεγάλο πατριωτικό κίνημα, Ο Σταύρος Αβδούλος αναφέρεται στην πολιτική που ακολούθησε ο Νίκος Ζαχαριάδης από τις 29.5.1945 που επέστρεψε από το Στρατόπεδο του Νταχάου και ανέλαβε την ηγεσία όχι μόνο του ΚΚΕ, αλλά και όλου του προοδευτικού κινήματος. Και πώς με την αλλοπρόσαλλη πολιτική που ακολούθησε, το ενέπλεξε, σε συνεργασία με το Κομμουνιστικό κέντρο, στον Εμφύλιο και το οδήγησε στην οριστική συντριβή του.

   Biblionet
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA