Αβραάμ, Νικόλαος Κ. (1888-1954)

 1. Πρόσωπο
 2. 1888
 3. 1954
 4. Αταλάντη (Φθιώτιδα)
 5. Greek men
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  2. Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)
  1. Κυβέρνηση 1944 (Οκτωβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εθνικής Ενότητας]
  2. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου