Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού

  1. Οργανισμός
  2. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
    1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA