Λέφας, Γιάννης Λ. Ο Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λέφας, Γιάννης Λ. (1932-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1998
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0268
  1. Η γενεσιουργός ιδέα της εργασίας μας αυτής ανέκυψε από συζήτηση που είχαμε με το συμπατριώτη και φίλο Αθαν. Νικ. Κουρμαδά στην Ανδρίτσαινα Ολυμπίας περί τα τέλη του 1981 σχετικά με τον ηρωικό θάνατο της Ιουλίας Σπηλιοπούλου. Αρχικά απεφασίσαμε να γράφουμε την Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και του Α.Σ.Ε. στην επαρχία Ολυμπίας. Με την πρόοδο όμως της έρευνας διεπιστώσαμε ότι η Ιστορία της Ολυμπίας δεν είναι ανεξάρτητη από τα γεγονότα του υπόλοιπου Ν. Ηλείας και του Ν. Ηλείας από εκείνα της Μεσσηνίας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας, αλλά ότι έχει διαλεκτική σχέση με την Ιστορία ολόκληρης της Πελοποννήσου. Με αυτούς τους συνειρμούς εφθάσαμε στην απόφαση να διαπραγματευθούμε την Ιστορία του Α. Σ. Πελοποννήσου παραλείποντας την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης για τον απλούστατο λόγο ότι μία τέτοια σύνθεση απαιτούσε τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμη. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA