Ικαρία. Τόπος εξορίας

  1. Οργανισμός
  2. 1945
  3. 1949
  4. Ικαρία
  5. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  6. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
    1. Σφαλτός, Βασίλης Θ. (1921-)
  7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA