Σφαλτός, Βασίλης Θ. Μνήμες αγώνων : η εθνική αντίσταση και τα ταραγμένα χρόνια της αριστεράς στην Άρτα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σφαλτός, Βασίλης Θ. (1921-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1997
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Άρτα (Νομός)
  2. Μακρόνησος
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0267
  1. Το έργο του Βασίλη Σφαλτού «Μνήμες αγώνων : η Εθνική Αντίσταση και τα ταραγμένα χρόνια της αριστεράς στην Άρτα» αναφέρεται στα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα κατά τη δεκαετία του 1940. Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου ο συγγραφέας περιγράφει την προσπάθεια του να βγει στο βουνό το 1946 για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΔΣΕ της Άρτας. Μια προσπάθεια που κατέληξε στη σύλληψή του και στην πολυετή εξορία του σε Ικαρία, Μακρόνησο και Άη Στράτη. Σημαντικό μέρος του έργου καταλαμβάνουν οι αναμνήσεις του από τα βασανιστήρια που πέρασε στη Μακρόνησο καθώς και η αναφορά του σε συντοπίτες - συναγωνιστές του που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA