Γυναικείες Φυλακές Θεμιστοκλέους Αθηνών

  1. Οργανισμός
  2. 1945
  3. Athens
  4. "Σωφρονιστικά" ιδρύματα Εθνικοφροσύνης - Φυλακές
  5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
    1. Κωτσάκη, Μαργαρίτα (1903-1993)
  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA