Πασσάς, Ιωάννης Δ. Πώς θα γίνη ο τρίτος γύρος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πασσάς, Ιωάννης Δ. (1899-1987)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. Ιούλιος 1945
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  3. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. W0273
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA