Καραλής, Κώστας Θ. Ιστορία των δραματικών γεγονότων Πελοποννήσου, 1943-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καραλής, Κώστας Θ.
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1957
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Πελοπόννησος
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0278
  1. Το έργο του Κώστα Θ. Καραλή «Ιστορία των δραματικών γεγονότων Πελοποννήσου, 1943-1949», ασχολείται κυρίως με τις εμφύλιες συγκρούσεις που ξεκίνησαν το 1943, με την αντιπαλότητα μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και των εθνικών δυνάμεων και ολοκληρώθηκαν με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου, την Άνοιξη του 1949. Ο συγγραφέας του έργου υποστηρίζει τις θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων. Ο πρώτος τόμος του έργου κυκλοφόρησε το 1958 και περιέγραφε τα γεγονότα από το 1943 μέχρι και την απελευθέρωση. Το έργο αυτό αποτέλεσε μια από τις πιο συγκροτημένες μετεμφυλιακές εκδόσεις των «νικητών του εμφυλίου» που στήριξε την αντικομουνιστική προπαγάνδα της εποχής. Για το λόγο αυτό, το έργο του Καραλή βραβεύτηκε από το Υπουργείο Προεδρίας μέσω της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1967 ο Καραλής ολοκλήρωσε  το δίτομο έργο του με την κυκλοφορία του Β’ τόμου που αναφέρεται στα γεγονότα κυρίως του εμφυλίου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA