Το αηδόνι της Καλαμάτας : Αντώνης Δημόπουλος : ιστορική διαδρομή 1914-1949 - 1η έκδοση. - Athens: Publisher not identified, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Τσοτσώνης, Βασίλης Σ.
 3. 1η έκδοση
  1. Athens
  1. Publisher not identified
 4. 2004