Κλειτσός (Ευρυτανίας)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Ευρυτανία (Νομός)
  1. Βρίσκεται Β.Δ. της Φουρνάς σε υψόμετρο 780 μ. Από το 1827 ο Κλειτσός μαζί με το συνοικισμό Μαυρόλογγο σύστησαν την Κοινότητα Κορίτσας (25-2-1927 ΦΕΚ. Α΄40 1927). Μετονομάστηκε σε κοινότητα Κλειστού με το Β.Δ. 11-5-1955 (ΦΕΚ. Α΄/157) και η έδρα μεταφέρθηκε το 1951 από την Κορίτσα στο Μεσοχώρι. Η ονομασία του χωριού, όπως προκύπτει από πατριαρχικά σιγγίλια που διασώθηκαν και φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Νικολάου του νέου Κορίτσας, είναι παλιά από το 1784. Παλιότερα, το 1681, ονομάζονταν Κελζούς και υπάγονταν στον ναχαγιέ Κιουχιστάν (Δήμο Κτημενίων), εξαρτώμενο από τον Καζά (Υποδοίκηση) της Γενή - Σεχήρ (Λάρισας). Σήμερα, επικρατεί η άποψη ότι το Κλειστός προήλθε από το γεγονός ότι το μέρος είναι κλειστό από παντού, από βουνά, και με αναγραματισμό έφθασε στη σημερινή ονομασία. 

   Από τη σελίδα του Κλειτσού στο Facebook
  1. 259645 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA