Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο : ανακρίβειαι - πλάναι - ψευδολογίαι - παρανομίαι - υπηρεσιακαί προστριβαί - παρασκηνιακαί ενέργειαι - Athens: Publisher not identified, 1961.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Στρατιωτικές διαστάσεις
    1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
    1. Athens
    1. Publisher not identified
  3. 1961