Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) : η εκκαθάρισις της Ρούμελης και η πρώτη μάχη του Γράμμου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1970
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Στερεά Ελλάδα
  2. Γράμμος
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  1. W0286
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA