Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1951
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Γράμμος
  2. Βίτσι
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  2. Επιχείρηση «Πυρσός» (Αύγουστος 1949)
  1. W0288
  1. Περιγραφή της τακτικής και της οργάνωσης της επιχείρησης με την κωδική ονομασία “Πυρσός” στο Γράμμο και το Βίτσι, τον Αύγουστο του 1949, από τον Εθνικό Στρατό.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA