Κρανιά Ολύμπου

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Λάρισα (Νομός)
  1. Η Κρανιά είναι ένα ορεινό χωριό του νομού Λαρίσης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 620 μέτρων, στην ανατολική πλευρά του Κάτω Ολύμπου. Κοντινά χωριά της είναι ο Πυργετός, η Ραψάνηκαι η Αιγάνη. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της Κρανιάς είναι 212 κάτοικοι. Το όνομα της το πήρε από το δέντρο Κρανιά ή κρανειά (επιστημονική ονομασία Cornus), το οποίο ευδοκιμεί στην περιοχή

   Wikipedia
  1. Q15097412 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 258883 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA