Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Η μάχη του έθνους. Ο αγών του ελληνικού έθνους κατά του κομμουνισμού μέχρι της 29ης Αυγούστου 1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνσις Ηθικής Αγωγής
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1952
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0297
  1. Το έργο «Η μάχη του έθνους» κυκλοφόρησε το 1952 από τη Διεύθυνσις Ηθικής Αγωγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στο μικρής έκτασης κείμενο του έργου περιέχονται συνοπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη των δυνάμεων της Αριστεράς και των στρατιωτικών δυνάμεων της Εθνικοφροσύνης την περίοδο του εμφυλίου καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για σημαντικές στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA