Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Έκθεσις της πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων : Αθήναι, Ζάππειον Μέγαρον, 28 Απριλίου-30 Οκτωβρίου 1968

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1970
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Φωτογραφικά λευκώματα
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  2. Έκθεσις της πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων (Αθήνα, 1968)
  1. W0298
  1. Το έργο «Έκθεσις της πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων» κυκλοφόρησε το 1970 σε 2 τόμους και περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα εκθέματα της ομώνυμης έκθεσης που είχε πραγματοποιήσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) στο Ζάππειο Μέγαρο Μέγαρο από τις 28 Απριλίου μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 1968. Περιείχε διάφορα κειμήλια και τεκμήρια (οπλισμός, σημαίες, εικόνες, φωτογραφίες) που προέρχονταν από τη δράση ελληνικών στρατιωτικών μονάδων του  από την αρχαιότητα μέχρι και τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος του δεύτερου τόμου του έργου (σελίδες 686-730), το κεφάλαιο «Κομμουνιστοσυμμοριτισμός» αναφέρονταν στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, 1946-1949.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA