Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)

  1. Πρόσωπο
  2. 02 Μαρτίου 1924
  3. 10 Μαρτίου 2004
  4. Athens
    1. Original: . - Rules: RDA
    1. Αποστολίδη, Νίκη (1888-1977)