Λαϊκόν Ενωτικό Κόμμα (ΛΕΚ)

 1. Οργανισμός
 2. Δεκέμβριος 1950
 3. 30 Ιουλίου 1951
 4. Political parties, Greek
  1. Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα (ΕΕΚ)
  1. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ. (1902-1986)
  2. Στεφανόπουλος, Στέφανος Χ. (1898-1982)
  1. Το Λαϊκόν Ενωτικόν Κόμμα (Λ.Ε.Κ.) ήταν ελληνικό πολιτικό κόμμα που συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 1950 εκ του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και της υπό του Στέφανου Στεφανόπουλου πολιτικής ομάδας που είχε αποσχισθεί από το Λαϊκό Κόμμα.

   Το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα, που αριθμούσε κατά τη συγκρότησή του 36 βουλευτές, διαλύθηκε στις 30 Ιουλίου του 1951, δηλαδή την επομένη της αναγγελίας της αναμείξεως του στρατάρχη Α. Παπάγου στην πολιτική, οπότε και συγχωνεύθηκε στον Ελληνικό Συναγερμό. Δεν έλαβε μέρος σε καμμία εκλογική αναμέτρηση.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 01:34, 17 Αυγούστου 2013)
  1. Q12880108 ⟶ Πατήστε εδώ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA