Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα (περιέχουν 2 Εκδόσεις ) , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Marshall Plan Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Σταθάκης, Γιώργος. Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ Διαθέσιμη έκδοση: Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ : η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα - Athens: Vivliorama, 2004.
  2. Βετσόπουλος, Απόστολος Β. Η Ελλάδα και το σχέδιο Μάρσαλ Διαθέσιμη έκδοση: Η Ελλάδα και το σχέδιο Μάρσαλ : η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας - Athens: Gutenberg, 2007.
  3. Frazier, Robert. The Bevin-Marshall dispute of August–November 1947 concerning the withdrawal of British troops from Greece Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Bærentzen, Lars [Επιμελητής]. Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949