Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Tito, Josip Broz Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D. Αποχαιρετισμός στα όπλα : η ρήξη Τίτο-Στάλιν και ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949
  2. Michaēlidēs, Iakōvos D. Εύθραυστες ισορροπίες : οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις 1944-1946 Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949
  3. Pirjevec, Jože. The Tito-Stalin split and the end of the Civil War in Greece Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Bærentzen, Lars [Επιμελητής]. Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949