Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα (περιέχουν 2 Εκδόσεις ) , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Τάγματα Ασφαλείας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α. Τα Τάγματα Ασφαλείας στην Πελοπόννησο Διαθέσιμη έκδοση: Τα Τάγματα Ασφαλείας στην Πελοπόννησο : ιδεολογικές διαστάσεις και μνημονικός λόγος - Athens: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007.
  2. Πετρόπουλος, Γιώργος Α. Διαστάσεις του μνημονικού λόγου των Ταγμάτων Ασφαλείας Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου
  3. Κωστόπουλος, Τάσος. Η αυτολογοκριμένη μνήμη Διαθέσιμη έκδοση: Η αυτολογοκριμένη μνήμη : τα τάγματα ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη - 1η έκδοση.