Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα (περιέχουν 2 Εκδόσεις ) , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Naroden Osloboditelen Front (NOF) Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. Το ΚΚΕ και η Μακεδονία Διαθέσιμες εκδόσεις:
    1. Το ΚΚΕ και η Μακεδονία - Athens: Publisher not identified, 1948.
    2. Το ΚΚΕ και η Μακεδονία - Ανατύπωση. - Athens: Publisher not identified, 1994.
  2. Τσίβος, Κώστας. Από το ΝΟΦ στην Ήλιντεν και μετά στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο : η περίπτωση των Σλαβομακεδόνων προσφύγων της Τσεχοσλοβακίας Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940