Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα (περιέχουν 2 Εκδόσεις ) , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Επιχείρηση «Πυρσός» (Αύγουστος 1949) Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" Διαθέσιμες εκδόσεις:
    1. Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" : (έκθεση συνταχθείσα βάσει επίσημων στοιχείων του ΓΕΣ) - 1η έκδοση. - Athens: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), 1951.
    2. Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" : (έκθεση συνταχθείσα βάσει επίσημων στοιχείων του ΓΕΣ) - Πανομοιότυπη ανατύπωση της έκδοσης του 1951. - Athens: Ελεύθερη Σκέψις, 1993.
  2. Παπαθανασίου, Παρμενίων Ι. Πτυχές οικονομίας αίματος στην επιχείρηση "Πυρσός" : μάχη Βίτσι - Γράμμου, Αύγουστος 1949 Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. (1937-) [Επιμελητής]. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949