Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Bevin, Ernest Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Frazier, Robert. The Bevin-Marshall dispute of August–November 1947 concerning the withdrawal of British troops from Greece Περιέχεται στις εισηγήσεις – συμβολές του έργου: Bærentzen, Lars [Επιμελητής]. Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949