Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα (περιέχει 1 Έκδοση ) , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία - Κατοχή - Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Fleischer, Hagen. Η Ελλάδα '36-'49 Διαθέσιμη έκδοση: Η Ελλάδα '36-'49 : από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο : τομές και συνέχειες - Athens: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.