Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. Πάτρα
 3. Greek libraries
  1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
  1. Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστηµίου, (Α.Β.Κ.Π.). Κύριος σκοπός της Α.Β.Κ.Π. είναι η υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας στο E.A.Π. και η οργάνωση και διάθεση του παντός είδους υλικού της (έντυπο, ψηφιακό, νόµιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κλπ.) και των υπηρεσιών της, ώστε να αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας µε σύγχρονα µέσα. Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις υπηρεσίες της από απόσταση και διά ζώσης. Οι χρήστες της Α.Β.Κ.Π. ενηµερώνονται και εκπαιδεύονται από απόσταση, αλλά και δια ζώσης, συµµετέχοντας σε ειδικά προγράµµατα. Η Α.Β.Κ.Π. αποτελεί επίσης τόπο συλλογής ψηφιακού και έντυπου υλικού που αφορά στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση.

   Εσωτερικός κανονισμός βιβλιοθήκης
 4. Ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης - Ο καταλογος της Βιβλιοθήκης
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA