Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

 1. Οργανισμός
 2. 1992
 3. Πάτρα
 4. Πάτρα
 5. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
  2. Δρίτσα, Μαργαρίτα (1944-)
  3. Μπάλτα, Νάση
  1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ανήκει στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

   Ως αποστολή του ιδρύματος καθορίζεται η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση. Στους σκοπούς του ΕΑΠ καθορίζεται επίσης η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 18:39, 17 Σεπτεμβρίου 2016)
 6. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  1. 614082 ⟶ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  1. Q3035299 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 250828659 (Corporate) ⟶ Elleniko Anoikto Panepistēmio
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA