Γονατάς, Στυλιανός Ε. (1876-1966)

 1. Πρόσωπο
 2. 15 Αυγούστου 1876
 3. 29 Μαρτίου 1966
 4. Πάτρα
 5. Athens
 6. Greek men
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Λαϊκόν κόμμα
  1. Κόμμα "Εθνικών Φιλελευθέρων"
  1. Βουλή των Ελλήνων
  1. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου
  2. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Παναγιώτη Πουλίτσα [Υπηρεσιακή]
  3. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
  4. Κυβέρνηση 1946 (Οκτωβρίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη