Κυβέρνηση 1967 (Δεκεμβρίου) Γεωργίου Παπαδόπουλου [Δικτατορική]

 1. Οργανισμός
 2. 13 Δεκεμβρίου 1967
 3. 08 Οκτωβρίου 1973
 4. Ελληνικές κυβερνήσεις περιόδου 1967-1974
  1. Κυβέρνηση 1973 (Οκτωβρίου) Σπύρου Μαρκεζίνη [Δικτατορική]
  1. Κυβέρνηση 1967 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Κόλλια [Δικτατορική]
  1. Μακαρέζος, Νικόλαος Ι. (1919-2009)
  2. Παττακός, Στυλιανός Ν. (1912-)
  1. Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χρ. (1919-1999)
  1. Ανδρουτσόπουλος, Αδαμάντιος Ι. (1919-2000)
  2. Λαδάς, Ιωάννης Ηλ. (1920-2010)
  3. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
  4. Πιπινέλης, Παναγιώτης (1899-1970)
  1. Γεωργαλάς, Γιώργος Κ. (1928-)
  1. Η δικτατορική κυβέρνηση Παπαδόπουλου (13 Δεκεμβρίου 1967 - 8 Οκτωβρίου 1973) παρέμεινε στην εξουσία 5 χρόνια και 10 μήνες. Ήταν η δεύτερη και μακροβιότερη κυβέρνηση της Χούντας των Συνταγματαρχών, διαδεχόμενη την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κόλλια του 1967.

   Μετά το Αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου του οποίου ηγείτο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος την εξουσία ανέλαβε η λεγόμενη «Επαναστατική Επιτροπή» που την αποτελούσαν οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Παττακός και ο Νικόλαος Μακαρέζος. Αυτή εξέλεξε αντιβασιλέα τον αντιστράτηγο Γεώργιο Ζωιτάκη, μετά την αποχώρηση του βασιλιά στο εξωτερικό. Ο Ζωιτάκης διόρισε τον Παπαδόπουλο πρωθυπουργό.

   Με Συντακτική Πράξη την 1η Ιουνίου 1973 καταργήθηκε το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας και εγκαθιδρύθηκε το πολίτευμα της Προεδρικής Δημοκρατίας, ενώ ο Κωνσταντίνος κηρύχθηκε έκπτωτος. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανέλαβε αρχικά προσωρινά και στη συνέχεια μετά το νόθο δημοψήφισμα του 1973, καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας και την 1η Οκτωβρίου 1973 στο πλαίσιο του σχεδίου φιλελευθεροποίησης, έδωσε εντολή σχηματισμού της Κυβέρνησης Σπύρου Μαρκεζίνη η οποία διαδέχθηκε την δική του.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 00:20, 14 Δεκεμβρίου 2015)
  1. Q12879445 ⟶ Πατήστε εδώ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA