Γεωργαλάς, Γιώργος Κ. (1928-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1928
  3. Cairo
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
    1. Κυβέρνηση 1967 (Δεκεμβρίου) Γεωργίου Παπαδόπουλου [Δικτατορική]